Hiện tượng cho Na vào nước

Lượt xem : 259 | Cập nhật : 2015-04-18 05:06:28

Nêu hiện tượng xảy ra khi cho kim loại Na vào nước.Viết PTHH xảy ra nếu có.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : lanmap

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hóa học 8 | kim loại natri |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Nhận biết 3 lọ dung dịch trong

Xác định các loại phản ứng trong

Tính thể tích hỗn hợp khí trong

Lập phương trình hóa học sau trong

Quy tắc hóa trị trong

Khái niệm chất đơn và hợp chất trong

Cân bằng các phản ứng trong

Cách phân loại các oxit trong

Bài tập hóa học với Na trong

Viết phương trình theo sơ đồ trong

Khái niệm axit trong

Phân loại các chất( hóa học 8) trong

Lập phương trình phản ứng trong

Tính tỉ lệ khối lượng các chất trong

Tìm công thức hóa học của hợp chất trong

Lập phương trình hóa học trong

Tính thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn trong

Thể tích mol của chất khí trong

Tính thể tích khí thoát ra trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay