Vai trò của lưỡng cư với con người

Lượt xem : 182 | Cập nhật : 2015-04-19 09:47:56

Nêu vai trò của lưỡng cư đối với đời sống con người

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : honda1

Thành viên đã lưu bài này : honda1 |

Thể loại bài tập : sinh học 7 | lưỡng cư | vai trò của lưỡng cư |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Sự thích nghi của lưỡng cư trong

Tính số nu của phân tử ADN trong

Cấu tạo của màng sinh chất trong

Đặc điểm chung của tế bào nhân sơ trong

Loại Nucleotit cấu tạo nên ADN trong

Hiện tượng cho Na vào nước trong

Nhận biết 3 lọ dung dịch trong

Xác định các loại phản ứng trong

Tính thể tích hỗn hợp khí trong

Lập phương trình hóa học sau trong

Quy tắc hóa trị trong

Khái niệm chất đơn và hợp chất trong

Cân bằng các phản ứng trong

Cách phân loại các oxit trong

Bài tập hóa học với Na trong

Viết phương trình theo sơ đồ trong

Khái niệm axit trong

Phân loại các chất( hóa học 8) trong

Lập phương trình phản ứng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay