Chính sách thâm độc của trung quốc

Lượt xem : 58 | Cập nhật : 2015-04-20 08:16:31

- Bắt dân ta đóng nhiều loại thuế vô lí để bóc lột dân ta tận xương tủy.
- Cống nạp nhiều sản vật quớ.
- Bắt dõn ta lao dịch nặng nề.
- Đồng húa dõn ta.
- Chính sách đồng hoá dân tộc là chính sách thâm độc nhất.

ightarrow Vỡ thụng qua chính sách đồng hóa phong kiến Trung Quốc muốn dân ta quên đi phong tục tập quán, cội nguồn dân tộc để dễ dàng cai trị và biến nước ta thành thuộc địa của chúng mói mói.


Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 306

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : chabong

Thành viên đã lưu bài này : chabong |

Thể loại bài tập : lịch sử 6 | chính sách cai trị của trung quốc |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Dấu tích của người tối cổ trong

Vườn treo Ba-bi-lon trong

Khái niệm về bản đồ trong

So sánh thời tiết và khí hậu trong

Khái niệm về sông( địa lý 6) trong

Các hình thức sinh sản ở động vật trong

Nêu vai trò của thú. trong

Đặc điểm cấu tạo của cá voi trong

Cấu tạo hệ thần kinh của thỏ trong

Ưu điểm của sự thai sinh trong

Cấu tạo ngoài của thỏ trong

Cấu tạo ngoài của chim bồ câu trong

Cấu tạo trong của thằn lằn trong

Đặc điểm chung của lưỡng cư trong

Vai trò của lưỡng cư với con người trong

Sự thích nghi của lưỡng cư trong

Tính số nu của phân tử ADN trong

Cấu tạo của màng sinh chất trong

Đặc điểm chung của tế bào nhân sơ trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay