Tính giá trị của đa thức

Lượt xem : 161 | Cập nhật : 2015-04-24 03:14:55

Cho hai đa thức

Resized Image
a) Tính P + Q
b) Tính P – Q

Đóng góp bởi : anhmattrang

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán lớp 7 | tính giá trị biểu thức |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Hình chóp dòng điện xoay chiều Góc giữa hai mặt phẳng kiểu gen khe sáng li độ parabol nước Vị trí tương đối giữa chọn lọc tự nhiên phương pháp quy nạp Phương pháp phản chứng địa lý 12 phân tích vectơ Hệ thức lượng trong tam giác Tìm quỹ tích quy luật phân li bài tập hóa học 9 Giá trị lớn nhất tia tử ngoại diện tích các tam giác Đường tròn nội tiếp nghiệm dương hình học 8 Khảo sát và vẽ đồ thị Phương trình trùng phương vitamin giao điểm át lát dao động Tiệm cận của hypebol phản ứng nhiệt hạch Ba đường Cônic proteaza hoa 10 peptit phenol ngoại tiếp kì đầu nhân tố tiến hóa

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Thực hiện phép tính: trong

Tìm giá trị của x trong

Tính giá trị biểu thức trong

cah lam van nghi luan trong

Tinh khoan cach trong

Van trong

Thành phần của tế bào thực vật trong

Ý nghĩa của trận Bạch Đằng năm 938? trong

Chính sách thâm độc của trung quốc trong

Dấu tích của người tối cổ trong

Vườn treo Ba-bi-lon trong

Khái niệm về bản đồ trong

So sánh thời tiết và khí hậu trong

Khái niệm về sông( địa lý 6) trong

Các hình thức sinh sản ở động vật trong

Nêu vai trò của thú. trong

Đặc điểm cấu tạo của cá voi trong

Cấu tạo hệ thần kinh của thỏ trong

Ưu điểm của sự thai sinh trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay