Chuyển dịch GDP ở đồng bằng sông Hồng.

Lượt xem : 149 | Cập nhật : 2015-04-25 03:55:41

Tại sao phảI có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng? Trình bày xu hướng chuyển dịch cơ cấu GDP ở đồng
bằng sông Hồng.

Đóng góp bởi : phonui

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : địa lý 12 | chuyển dịch cơ cấu kinh tế | đồng bằng sông hồng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

miền tây sinh học 10 sinh dục đột biến chuyển đoạn lưỡng bội tính thể tích năng lượng Giải và biện luận chất hóa học biển đảo đại số 7 bài tập hóa học 9 thủy sản hình thành loài số lượng ấn độ Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng Hình học không gian thái bình sản lượng lương thực Hoán vị xúc tác thể tích tứ diện đỉa hiệp định hóa quần thể giao phối năng lượng liên kết tron Dấu của nhị thức bậc nhất Đạo hàm của hàm số tại 1 điểm phương đông cổ đại đại thường biến ánh sáng trắng Phương trình chính tắc của hypebol Hàm số bậc hai đảo đoạn Thể tích Số hạng tổng quát

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Vẽ biểu đồ thị hiện lượng mưa trong

Sự phân bố các cây công nghiệp nước ta trong

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo nghành trong

Hạn chế của khu vực đồi núi nước ta trong

Bài tập địa lý 12 trong

Đặc điểm vùng núi Trường Sơn Bắc. trong

Sự đứt gãy tự nhiên trên lãnh thổ nước ta trong

Diễn biến cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân 1975 trong

Nước ta sau cách mạng tháng tám trong

Ý nghĩa ra đời nước CHND Trung Hoa trong

Diễn biến nội chiến ở Trung Quốc trong

Chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh. trong

Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 1930 trong

Tính tỉ số giữa hai đoạn thẳng trong

Giải phương trình bậc hai trong

Giải phương trình bậc nhất 1 ẩn trong

Tìm cặp phương trình tương đương trong

Giải các bất phương trình - đại số 8 trong

Quy tắc chuyển vế để biến đổi bất phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay