Chuyển dịch GDP ở đồng bằng sông Hồng.

Lượt xem : 210 | Cập nhật : 2015-04-25 03:55:41

Tại sao phảI có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng? Trình bày xu hướng chuyển dịch cơ cấu GDP ở đồng
bằng sông Hồng.

Đóng góp bởi : phonui

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : địa lý 12 | chuyển dịch cơ cấu kinh tế | đồng bằng sông hồng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

giá trị nhỏ nhất Hệ phương trình bậc nhất nơtron Diện tích thiết diện Công thức trung tuyến Cân bằng các phương trình nhiệt độ nóng chảy bệnh ung thư Vectơ trong không gian tây nam tập tính nơ ron vùng chuyên canh độ dài giao tử Ostrogen Giải biển đảo Dãy số tăng núi 1 lá mầm Công thức biến tích thành tổng nghành thực vật Định lý Cô sin trong tam giác bài tập hóa học âm tần Bất phương trình chứa tham số dao động talet hy lạp rô ma Phương tích của đường tròn tiến hóa nguyên tố phi kim Số hạng tổng quát Định lý sin trong tam giác nguyên tố P cộng sinh Bất phương trình có chứa tham số tính thể tích vacin

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Vẽ biểu đồ thị hiện lượng mưa trong

Sự phân bố các cây công nghiệp nước ta trong

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo nghành trong

Hạn chế của khu vực đồi núi nước ta trong

Bài tập địa lý 12 trong

Đặc điểm vùng núi Trường Sơn Bắc. trong

Sự đứt gãy tự nhiên trên lãnh thổ nước ta trong

Diễn biến cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân 1975 trong

Nước ta sau cách mạng tháng tám trong

Ý nghĩa ra đời nước CHND Trung Hoa trong

Diễn biến nội chiến ở Trung Quốc trong

Chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh. trong

Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 1930 trong

Tính tỉ số giữa hai đoạn thẳng trong

Giải phương trình bậc hai trong

Giải phương trình bậc nhất 1 ẩn trong

Tìm cặp phương trình tương đương trong

Giải các bất phương trình - đại số 8 trong

Quy tắc chuyển vế để biến đổi bất phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay