Chuyển dịch GDP ở đồng bằng sông Hồng.

Lượt xem : 299 | Cập nhật : 2015-04-25 08:55:41

Tại sao phảI có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng? Trình bày xu hướng chuyển dịch cơ cấu GDP ở đồng
bằng sông Hồng.

Đóng góp bởi : phonui

Thành viên đã lưu bài này : phonui |

Thể loại bài tập : địa lý 12 | chuyển dịch cơ cấu kinh tế | đồng bằng sông hồng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

bức xạ. địa hình thụ phấn nhờ gió chiến tranh thế giới Hàm số lôgarit cấu tạo trong hàng hóa nhóm đất chính lịch sử 12 độ tan điện tích cromatit phôi thận cá núi Bất đẳng thức lượng giác tế bào lai Giải và biện luận operon hàn số Khoảng cách giữa đường polime mạch hở hệ số ma sát mạch dao động Bất đẳng thức Bu nhi a cốp xki chất dư toán học Định lý sin trong tam giác Đường thẳng tiếp xúc với văn lớp 10 chuyển đoạn cách mạng đồng tính phương đông cổ đại máy quang phổ Chứng minh đẳng thức chu kì dao động thủy phân Tâm đường tròn

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Vẽ biểu đồ thị hiện lượng mưa trong

Sự phân bố các cây công nghiệp nước ta trong

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo nghành trong

Hạn chế của khu vực đồi núi nước ta trong

Bài tập địa lý 12 trong

Đặc điểm vùng núi Trường Sơn Bắc. trong

Sự đứt gãy tự nhiên trên lãnh thổ nước ta trong

Diễn biến cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân 1975 trong

Nước ta sau cách mạng tháng tám trong

Ý nghĩa ra đời nước CHND Trung Hoa trong

Diễn biến nội chiến ở Trung Quốc trong

Chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh. trong

Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 1930 trong

Tính tỉ số giữa hai đoạn thẳng trong

Giải phương trình bậc hai trong

Giải phương trình bậc nhất 1 ẩn trong

Tìm cặp phương trình tương đương trong

Giải các bất phương trình - đại số 8 trong

Quy tắc chuyển vế để biến đổi bất phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay