Vẽ biểu đồ hình cột- địa lý 12

Lượt xem : 54 | Cập nhật : 2015-04-25 04:00:26

Cho bảng số liệu sau đây :

Bình quân sản l−ợng lúa theo đầu ng−ời ở đồng bằng sông Hồng vàđồng bằng sông Cửu Long thời kì 1985 – 2000 ( đơn vị : kg/ng−ời ).

Resized Image
a. Vẽ biểu đồ hình cột so sánh bình quân sản l−ợng lúa theo đầu ng−ời của đồng bằng sông
Hồng và đồng bằng sông Cửu Long trong thời kì 1985 - 2000.
b. Nhận xét bình quân sản l−ợng lúa theo đầu ng−ời của hai vùng trong thời kì kể trên.
c. Giải thích vì sao bình quân sản l−ợng lúa theo đầu ng−ời ở đồng bằng sông Cửu Long luôn
cao hơn so với đồng bằng sông Hồng.

Đóng góp bởi : phonui

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : địa lý 12 | vẽ biểu đồ hình cột | bình quân sản lượng lúa | đồng bằng sông cửu long | đồng bằng sông hồng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

nơtron Giải và biện luận hệ hai Đường thẳng song song mặt phẳng hệ cơ phân ly cảm ứng điện từ áp suất Công thức trung tuyến not van 7 các loại thân Bất đẳng thức tổ hợp este đơn bội cau hoi phép chia Tích phân hàm lôgarit rễ Hoán vị dòng điện cực đại cành cây gan đa bội hóa đới lạnh thụ phấn xenlulozơ vô số nghiệm nhiệt độ thường Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng đường cong Thể tích Tiếp tuyến tại 1 điểm tập nghiệm trên trục số sản lượng lương thực Hình giải tích trong không gian sứa Giới hạn của hàm số tại 1điểm giả thuyết của Bo cromatit xã hội phong kiến

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Chuyển dịch GDP ở đồng bằng sông Hồng. trong

Vẽ biểu đồ thị hiện lượng mưa trong

Sự phân bố các cây công nghiệp nước ta trong

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo nghành trong

Hạn chế của khu vực đồi núi nước ta trong

Bài tập địa lý 12 trong

Đặc điểm vùng núi Trường Sơn Bắc. trong

Sự đứt gãy tự nhiên trên lãnh thổ nước ta trong

Diễn biến cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân 1975 trong

Nước ta sau cách mạng tháng tám trong

Ý nghĩa ra đời nước CHND Trung Hoa trong

Diễn biến nội chiến ở Trung Quốc trong

Chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh. trong

Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 1930 trong

Tính tỉ số giữa hai đoạn thẳng trong

Giải phương trình bậc hai trong

Giải phương trình bậc nhất 1 ẩn trong

Tìm cặp phương trình tương đương trong

Giải các bất phương trình - đại số 8 trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay