Hai nhà máy thủy điện lớn nhất

Lượt xem : 207 | Cập nhật : 2015-04-25 09:15:44

Trung du miền núi Bắc Bộ & Tây Nguyên là 2 vùng có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển KT-XH của nước ta :
1.Hãy so sánh những thế mạnh về tự nhiên để phát triển công nghiệp giữa 2 vùng này .
2.Xác định tên nhà máy ,địa điểm xây dựng, công suất thiết kế của 2 nhà máy thuỷ điện lớn nhất đang hoạt động ở mỗi vùng

Đóng góp bởi : phonui

Thành viên đã lưu bài này : phonui |

Thể loại bài tập : địa lý 12 | vùng miền núi bắc bộ | tây nguyên | nhà máy thủy điện lớn nhất |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Tích phân hàm lôgarit địa trung hải Hệ phương trình chứa tham số chất khoáng Phép vị tự ôn thi kinh tế châu á thể tích của vật thể tròn xoay giao thoa Giá trị của biểu thức dao động điều hòa gan tocno Bất đẳng thức lượng giác Khảo sát hàm số s văn hoá Phương trình đường thẳng... Hàm số liên tục trên 1 đoạn thước thể truyền Phương trình bậc nhất chim bồ câu thính nghiệm Tích phân đặc biệt hiệu điện thế hiệu dụng tia rơnghen văn xúc tác điện từ liên kết hidro lực cản sóng ngang hạt proton magie Hàm số lượng giác Khảo sát Tương giao Vật chất pháp

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Hướng di chuyển của bảo vào nước ta trong

Phân bố cây công nghiệp lâu năm ở tây nguyên trong

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP trong

Cơ cấu dân số nước ta phân theo nhóm tuổi trong

Cơ cấu dân số theo độ tuổi trong

Vẽ biểu đồ hình cột- địa lý 12 trong

Chuyển dịch GDP ở đồng bằng sông Hồng. trong

Vẽ biểu đồ thị hiện lượng mưa trong

Sự phân bố các cây công nghiệp nước ta trong

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo nghành trong

Hạn chế của khu vực đồi núi nước ta trong

Bài tập địa lý 12 trong

Đặc điểm vùng núi Trường Sơn Bắc. trong

Sự đứt gãy tự nhiên trên lãnh thổ nước ta trong

Diễn biến cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân 1975 trong

Nước ta sau cách mạng tháng tám trong

Ý nghĩa ra đời nước CHND Trung Hoa trong

Diễn biến nội chiến ở Trung Quốc trong

Chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh. trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay