Tính tỉ trọng của vật nuôi

Lượt xem : 180 | Cập nhật : 2015-04-25 09:17:50

Cho bảng số liệu sau:
SỐ LƯỢNG TRÂU VÀ BÒ, NĂM 2005 (Đơn vị: nghìn con)

Resized Image
1.Tính tỉ trọng của trâu, bò trong tổng đàn trâu bò của cả nước, của Trung du và miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên.
2. Tại sao trung du và miền núi Bắc Bộ trâu được nuôi nhiều hơn bò, còn ở Tây Nguyên thì ngược lại .

Đóng góp bởi : phonui

Thành viên đã lưu bài này : phonui |

Thể loại bài tập : địa lý 12 | tỉ trọng | miền núi bắc bộ |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Hai nhà máy thủy điện lớn nhất trong

Hướng di chuyển của bảo vào nước ta trong

Phân bố cây công nghiệp lâu năm ở tây nguyên trong

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP trong

Cơ cấu dân số nước ta phân theo nhóm tuổi trong

Cơ cấu dân số theo độ tuổi trong

Vẽ biểu đồ hình cột- địa lý 12 trong

Chuyển dịch GDP ở đồng bằng sông Hồng. trong

Vẽ biểu đồ thị hiện lượng mưa trong

Sự phân bố các cây công nghiệp nước ta trong

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo nghành trong

Hạn chế của khu vực đồi núi nước ta trong

Bài tập địa lý 12 trong

Đặc điểm vùng núi Trường Sơn Bắc. trong

Sự đứt gãy tự nhiên trên lãnh thổ nước ta trong

Diễn biến cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân 1975 trong

Nước ta sau cách mạng tháng tám trong

Ý nghĩa ra đời nước CHND Trung Hoa trong

Diễn biến nội chiến ở Trung Quốc trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay