Tính cường độ dòng điện trong mạch

Lượt xem : 114 | Cập nhật : 2015-04-26 03:18:05

Trong cầu chì của một mạch điện, dây chì đường kính d1=0.3mm bị nóng chảy và đứt khi có dòng điện I1=1,8A đi qua, còn dây chì đường kính d2=0.6mm bị nóng chảy và đứt khi có dòng điện I2=5 A đi qua. Hỏi dòng điện trong mạch là bao nhiêu sẽ làm đứt cầu chì có hai loại dây chì trên mắc song song? Cho rằng các đoạn dây chì có cùng điện trở suất và chiều dài.
__________________

Đóng góp bởi : muahoaphuong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : vật lý lớp 9 | dòng điện | điện trở suất |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm giá trị điện trở thuần trong

Vẽ đường đi của tia sáng trong

Bài tập với etanol trong

Phương trình phản ứng điều chế phenol trong

Công thức tổng quát của ancol no trong

Chất có nhiệt độ sôi cao nhất trong

Ứng dụng chủ yếu của hidrocacbon trong

Cấu tạo của phân tử ankylbezen trong

Phương trình ion trong

Viết phương trình phân tử trong

Viết phương trình phản ứng. trong

Xác định công thức phân tử trong

Hoàn thành các phản ứng trong

Phân biệt 4 chất lỏng trong

Tính diện tích toàn phần của tứ diện trong

Tính thể tích khối chóp trong

Tính tỉ trọng của vật nuôi trong

Hai nhà máy thủy điện lớn nhất trong

Hướng di chuyển của bảo vào nước ta trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay