Hoàn thành phản ứng- hóa học 11

Lượt xem : 107 | Cập nhật : 2015-04-26 03:20:16

Hoàn thành các phương trình phản ứng sau :

Resized Image

Đóng góp bởi : muahoaphuong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : phản ứng hóa học | hóa học 11 | phương trình phản ứng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Van 11 dãy chuyển hóa tìm giá trị điện từ thế kỉ XIX đá vôi trung hòa cường độ cực đại Điểm cố định ếch đồng khó môi trường sống Hình học không gian Đường thẳng song song mặt phẳng ARN hồng cầu Tứ diện vuông Góc giữa hai đường thẳng nhóm máu Góc giữa hai đường thẳng Đạo hàm cấp hai NaCl hạt kín Biểu thức tọa độ của các... Bu nhi a cốp xki mạch rây chất khử thước đo Hệ phương trình bậc nhất... khảo sát sự biến thiên Tiệm cận của hypebol mantozo từ trường đồng hợp tế bào sinh dục miền núi bắc bộ Phương trình chứa tham số tốc độ Chỉnh hợp Ý nghĩa cơ học của đạo hàm

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tính cường độ dòng điện trong mạch trong

Tìm giá trị điện trở thuần trong

Vẽ đường đi của tia sáng trong

Bài tập với etanol trong

Phương trình phản ứng điều chế phenol trong

Công thức tổng quát của ancol no trong

Chất có nhiệt độ sôi cao nhất trong

Ứng dụng chủ yếu của hidrocacbon trong

Cấu tạo của phân tử ankylbezen trong

Phương trình ion trong

Viết phương trình phân tử trong

Viết phương trình phản ứng. trong

Xác định công thức phân tử trong

Hoàn thành các phản ứng trong

Phân biệt 4 chất lỏng trong

Tính diện tích toàn phần của tứ diện trong

Tính thể tích khối chóp trong

Tính tỉ trọng của vật nuôi trong

Hai nhà máy thủy điện lớn nhất trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay