Tính thể tích khí A(đkc).

Lượt xem : 243 | Cập nhật : 2015-04-26 09:49:10

Cho 25,7 gam hỗn hợp X gồm : Al, Fe và Cu. Chia X thành 2 phần bằng nhau:
- Phần 1: tác dụng với dung dịch H¬2SO4 loãng, dư thu được 7,28 lít khí (đkc) và 3,2 gam chất rắn
- Phần 2: tác dụng với dung dịch H¬2SO4 đặc, nóng, dư thu được khí A duy nhất (đkc)
a. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.
b. Tính thể tích khí A(đkc).
c. Dẫn lượng khí A ở trên vào dung dịch KOH 2M. Tính thể tích dung dịch KOH cần dùng để thu được 2 muối, trong đó số mol muối axit gấp 4 lần số mol muối trung hòa.
(Cho H = 1, O = 16, Al = 27, S = 32, K = 39, Fe = 56, Cu = 64, Ba = 137, Na = 23)

Đóng góp bởi : muahoaphuong

Thành viên đã lưu bài này : muahoaphuong |

Thể loại bài tập : hóa học 10 | tính thể tích khí |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Nhận biết dung dịch bằng phương pháp hóa học trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Thực hiên chuổi phản ứng trong

Cân bằng các phản ứng oxi hóa – khử trong

. Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch trong

Viết cấu hình electron nguyên tử trong

Tính hiệu suất của phản ứng cracking trong

Bài tập về anken trong

Viết các đồng phân theo danh pháp trong

Hoàn thành phản ứng- hóa học 11 trong

Tính cường độ dòng điện trong mạch trong

Tìm giá trị điện trở thuần trong

Vẽ đường đi của tia sáng trong

Bài tập với etanol trong

Phương trình phản ứng điều chế phenol trong

Công thức tổng quát của ancol no trong

Chất có nhiệt độ sôi cao nhất trong

Ứng dụng chủ yếu của hidrocacbon trong

Cấu tạo của phân tử ankylbezen trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay