Tính thể tích dung dịch- hóa học 10

Lượt xem : 196 | Cập nhật : 2015-04-26 04:50:54

Cho V lít SO2 (đkc) vào 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,1M, thì thu được 21,7 gam kết tủa và dung dịch chứa Y. Đun nóng Y thấy có kết tủa xuất hiện nữa. Tính V ?
II/ Phần II : ( Chương trình nâng cao )
Câu 4b: (1đ)
Từ quặng pyrit sắt , NaCl và H2O . Viết các phương trình phản ứng điều chế Na2SO4.
Câu 5b: (2đ)
Dẫn từ từ 3,36 lit H2S (đkc) vào vào 250ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch A. Để phản ứng vừa đủ với lượng dung dịch A nói trên, cần dùng V ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M.
Viết phương trình hóa học của các phản ứng theo đúng thứ tự phản ứng và tính V.

Đóng góp bởi : muahoaphuong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hóa học 10 | thể tích khí | phương trình hóa học | phản ứng hóa học |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Viết phương trình hóa học trong

Tính thể tích khí A(đkc). trong

Nhận biết dung dịch bằng phương pháp hóa học trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Thực hiên chuổi phản ứng trong

Cân bằng các phản ứng oxi hóa – khử trong

. Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch trong

Viết cấu hình electron nguyên tử trong

Tính hiệu suất của phản ứng cracking trong

Bài tập về anken trong

Viết các đồng phân theo danh pháp trong

Hoàn thành phản ứng- hóa học 11 trong

Tính cường độ dòng điện trong mạch trong

Tìm giá trị điện trở thuần trong

Vẽ đường đi của tia sáng trong

Bài tập với etanol trong

Phương trình phản ứng điều chế phenol trong

Công thức tổng quát của ancol no trong

Chất có nhiệt độ sôi cao nhất trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay