Tính thể tích dung dịch- hóa học 10

Lượt xem : 294 | Cập nhật : 2015-04-26 04:50:54

Cho V lít SO2 (đkc) vào 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,1M, thì thu được 21,7 gam kết tủa và dung dịch chứa Y. Đun nóng Y thấy có kết tủa xuất hiện nữa. Tính V ?
II/ Phần II : ( Chương trình nâng cao )
Câu 4b: (1đ)
Từ quặng pyrit sắt , NaCl và H2O . Viết các phương trình phản ứng điều chế Na2SO4.
Câu 5b: (2đ)
Dẫn từ từ 3,36 lit H2S (đkc) vào vào 250ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch A. Để phản ứng vừa đủ với lượng dung dịch A nói trên, cần dùng V ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M.
Viết phương trình hóa học của các phản ứng theo đúng thứ tự phản ứng và tính V.

Đóng góp bởi : muahoaphuong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hóa học 10 | thể tích khí | phương trình hóa học | phản ứng hóa học |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

phân tử phôtpholipit Ứng dụng khảo sát hàm số Phương trình bậc nhất một ẩn không khí este Đường thẳng tiếp xúc đường cong phép đối Hệ phương trình bậc nhất... lớp vỏ trái đất flo peptit Hệ thức lượng trong tam giác nguyễn ái quốc Giải và biện luận hệ hai toán 12 duỗi xoắn Hình nón Hai đường thẳng đồng phẳng đông nam bộ số khối Bất đẳng thức lượng giác lý 12 máu hiệp định CTPT Đường thẳng trong mặt phẳng Tích phân hàm chứa căn thức Khoảng cách từ 1 điểm Công thức biến tổng thành tích Khoảng cách từ 1 điểm toán học phân li nước hai bà trưng chu kì dao động điều kiện xác định nước cứng Phương trình chính tắc của elip nguyễn huệ tia hồng ngoại nước

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Viết phương trình hóa học trong

Tính thể tích khí A(đkc). trong

Nhận biết dung dịch bằng phương pháp hóa học trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Thực hiên chuổi phản ứng trong

Cân bằng các phản ứng oxi hóa – khử trong

. Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch trong

Viết cấu hình electron nguyên tử trong

Tính hiệu suất của phản ứng cracking trong

Bài tập về anken trong

Viết các đồng phân theo danh pháp trong

Hoàn thành phản ứng- hóa học 11 trong

Tính cường độ dòng điện trong mạch trong

Tìm giá trị điện trở thuần trong

Vẽ đường đi của tia sáng trong

Bài tập với etanol trong

Phương trình phản ứng điều chế phenol trong

Công thức tổng quát của ancol no trong

Chất có nhiệt độ sôi cao nhất trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay