Phép vị tự

Lượt xem : 215 | Cập nhật : 2013-04-28 02:20:32
Với có hai đỉnh cố định còn đỉnh chạy trên đường tròn cố định không có điểm chung với đường thẳng . Chứng minh rằng trọng tâm của là đường tròn là ảnh của đường tròn qua phép vị tự tâm ( là trung điểm của ) tỉ số

Thể loại bài tập : Hình học phẳng | Phép vị tự |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn mang mắc nối tiếp giao thoa ánh sáng nhiệt độ thường tốc độ Vi phân nhân giống gia tốc hướng tâm lực quang phổ ankylbezen Định lý Viet đại số 9. dây thuần cảm điện trở thuần nhà minh Diện tích thiết diện Bất phương trình chứa tham số ánh sáng Dãy số giảm di truyền ruột khí hậu nhiệt đới gió mùa cơ cấu đồng hợp Phương trình chứa căn giao động điều hòa gen đa hiệu thể tứ bội trồng trọt sinh học 1 Hệ thức lượng trong tam giác pha dao động phân li độc lập đồng vị biến cố bảo toàn số nguyê thế giới thứ nhất

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay