Phép vị tự

Lượt xem : 300 | Cập nhật : 2013-04-28 02:20:32
Với có hai đỉnh cố định còn đỉnh chạy trên đường tròn cố định không có điểm chung với đường thẳng . Chứng minh rằng trọng tâm của là đường tròn là ảnh của đường tròn qua phép vị tự tâm ( là trung điểm của ) tỉ số

Thể loại bài tập : Hình học phẳng | Phép vị tự |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Đẳng thức Ba Phương trình bậc nhất 2 ẩn Phương trình nghiệm nguyên Hình hộp chữ nhật chính sách cai trị Vi phân của hàm số chống pháp Điểm nguyên của đồ thị hàm số Fe Phương trình lôgarit tọa độ trọng tâm Elip khối lăng trụ axit amin Khảo sát bắc mỹ chất khoáng số thực cành cây Lý lớp 6 đồng tiền chung Tích phân hàm đa thức phóng xạ hạt nhân áp suất địa trung hải điểm thể đồng hợp iải hệ phương trình máy phát điện xoay chiều nghiệm trái dấu Đường thẳng trong mặt phẳng . Giải phương trình hoạt động của tim biểu đồ Giá trị lớn nhất tôm ống tiêu hóa bảng tần số hữu tính

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay