Chứng minh phép vị tự

Lượt xem : 257 | Cập nhật : 2013-04-28 02:22:25
Chứng minh rằng phép vị tự biến mỗi đường thẳng thành một đường song song hoặc trùng với nó, biến mỗi mặt phẳng thành một mặt phẳng song song hoặc trùng với nó.

Thể loại bài tập : Phép vị tự | Hình học | Hình học không gian |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

phân bào cromatit Phương trình bậc nhất một ẩn sóng ngang cơ năng Tia laser quần thể ngẫu phối lực hút Quỹ tích đại số cacbohyđrat Vị trí tương đối giữa điện từ trái đất vât lý 11 Phương tích của đường tròn Khối đa diện vật lý 12 Liên kết hóa học Tiếp tuyến tại 1 cách li sinh thái tia sáng trắng vận tốc truyền âm Đường tròn chuyển gen mèo tam thể Phương pháp toạ độ trong... tocno Phương trình chứa tham số fructozơ Hình học phẳng phân hóa học Phương trình lượng giác Giải bài toán bằng cách khối chóp nam châm điện chiết suất hạt diệp lục phân cực Bất phương trình lượng giác hướng động

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay