Tính diện tích tứ giác- hình học 9

Lượt xem : 148 | Cập nhật : 2015-05-08 07:08:21

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn BH, CH có độ dài lần lượt là 4cm, 9cm. Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC.
a/ Tính độ dài đoạn thẳng DE.
b/ Các đường thẳng vuông góc với DE tại D và tại E lần lượt cắt BC tại M và N. Chứng minh M là trung điểm của BH và N là trung điểm của CH.
c/ Tính diện tích tứ giác DENM.

Đóng góp bởi : thanhlong1

Thành viên đã lưu bài này : thanhlong1 |

Thể loại bài tập : diện tích tứ giác | hình học lớp 9 | đường cao | hình chiếu |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tính độ dài đường phân giác trong

Chứng minh tam giác vuông trong

Tính diện tích của tứ giác trong

Tính chiều cao của hình thang trong

Tính chu vi và diện tích tam giác trong

Dựng góc nhọn của tam giác trong

Bài tập hình học 9 cực hay trong

Viết công thức tính tỉ số lượng giác trong

Sắp xếp các tỉ số lượng giác trong

Tìm trực tâm của tam giác trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Chứng minh phương trình có nghiêm duy nhất trong

Giải phương trình bậc hai trong

Chứng minh tứ giác vuông cân trong

Vẽ đồ thị của hàm số- đại số 9 trong

Giải các hệ phương trình bậc ba trong

Toán lớp 7 trong

Toán lớp 7 trong

Vấn đề khai thác rừng A-ma-dôn trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay