Tìm m để hàm số đồng biến

Lượt xem : 153 | Cập nhật : 2015-05-10 08:17:39

Cho hàm số bậc nhất y =(m+1)x+3
a) Tìm m để hàm số đồng biến
b) Tìm m để đồ thị hàm số đi qua điểm A(1;2)
c) Tìm m để đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = (2m-3)x+m-2 tại 1 điểm trên trục tung.

Đóng góp bởi : matbocau

Thành viên đã lưu bài này : matbocau |

Thể loại bài tập : hàm số bậc nhất | hàm số đồng biến | toán lớp 9 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Rút gọn biểu thức- đại số 9 trong

Tính giá trị biểu thức trong

Các bộ phận của mạch điện trong

Bài tập về gương phẳng- vật lý 7 trong

Đặc điểm ảnh của gương cầu lồi trong

Hiện tượng phản xạ ánh sáng trên gương phẳng trong

Thời điểm xảy ra nhật thực trong

Tóm tắt đoạn trích: “Tức nước vỡ bờ” trong

Phân tích nhân vật lão Hạc trong

Tác hại của bao bì ni lông với môi trường trong

Cảm nhận về đoạn trích Trong lòng Mẹ trong

Nghệ thuật của văn bản:“Tôi đi học” trong

Tính công suất của một người đi bộ trong

Khái niệm nhiệt năng trong

Giải thích nước biển mặn trong

Truyền nhiệt bằng đối lưu trong

Tính công nâng vật lên trong

Công thức tính công suất trong

Công thức tính công cơ học trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay