Tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta

Lượt xem : 131 | Cập nhật : 2015-05-11 11:36:20

Cho bảng số liệu: Tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta (đơn vị: %)

Resized Image

a. Qua bảng số liệu hãy vẽ biểu đồ đường biểu hiện tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta từ giai đoạn 1975-1980 đến 2005.
b. Hãy nhận xét sự thay đổi về tốc độ tăng trưởng GDP từ giai đoạn 1975-1980 đến 2005 và cho biết nguyên nhân.

Đóng góp bởi : muada

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Tốc độ tăng trưởng | GDP của nước ta | địa lý 11 | biểu đồ |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

lý 11 nơtron cacbohyđrat tâm nhĩ saccaraza Phương trình mặt cầu EU hành tinh đột biến giao tử ưu thế lai vĩ độ biên độ giao động Ứng dụng vi phân vào đồng bằng sông hồng ung thư máu vât lý 11 con lai Định lý Cô sin trong tam giác Hai đường thẳng vuông Ứng dụng định lí Lagrăng vacin ankylbezen số lượng Đường thẳng trong mặt phẳng Tìm quỹ tích rừng amadon Phương pháp phản chứng Phương trình chính tắc của hypebol Hình chiếu của điểm Dấu của nhị thức bậc nhất vị trí địa lý benzen nguyễn ái quốc Phương trình lượng giác cơ bản phôi Nitrobacter asean Áp dụng mệnh đề vào suy h Diện tích thiết diện

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Kinh tế của Hàn Quốc giai đoạn 1970 – 1991 trong

Giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản-1980 trong

Điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á trong

Ngành công nghiệp của Trung Quốc. trong

Tình hình phân bố dân cư của Hoa Kì trong

Nguồn lực phát triển công nghiệp của Hoa Kì trong

Tính bán kính đường tròn trong

Tìm tọa độ của một điểm trong

Chứng minh tam giác có trực tâm trong

Thực hiện các phép tính: trong

Hàm sô đồng biến trong

Căn bậc 2 số học của 9 trong

Tính khối lượng rượu nguyên chất trong

Hoàn thành các phương trình hoá học trong

Công thức của rượu etylic trong

Để nhận biết các lọ mất nhãn trong

Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ trong

Loại bỏ khí etilen lẫn trong metan trong

Giải hệ phương trình bậc nhất trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay