Khái niệm của Phong hóa hóa học

Lượt xem : 76 | Cập nhật : 2015-05-15 02:51:33

Trình bày khái niệm,nguyên nhân, kết quả của phong hóa hóa học.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : ngongtroi

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : phong hóa hóa học | đia lý 10 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Đặc điểm thị trường thế giới trong

Cơ cấu hàng xuất- nhập khẩu trong

Vai trò của thương mại trong

Khái niệm về thị trường, hàng hóa, trong

Nhân tố ảnh hưởng tới ngành GTVT? trong

Nêu đặc điểm ngành GTVT trong

Vai trò ngành giao thông vận tải trong

5 đặc điểm ngành dịch vụ trong

Vai trò của ngành dịch vụ trong

Giải thích “rừng cây như một lá phổi xanh của con người” trong

Nêu đặc điểm của lớp hai lá mầm trong

Cấu tạo của hoa trong

Đặc điểm của hoa đơn tính trong

Hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên trong

Khái niệm sinh sản sinh dưỡng tự nhiên trong

Đặc điểm dương xỉ khác rêu trong

Sơ lược về vi rút trong

Vai trò của vi khuẩn trong

Thực vật cung cấp ô xi cho động vật trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay