Sự phân bố mưa trên Trái Đất theo vĩ độ

Lượt xem : 38 | Cập nhật : 2015-05-15 03:08:00

Trình bày sự phân bố mưa trên Trái Đất theo vĩ độ?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : ngongtroi

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : sự phân bố mưa | địa lý 10 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Ảnh hưởng của gió đến phân bố mưa trong

Đặc điểm khác nhau giữa gió đất, gió biển trong

Đặc điểm cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất trong

Khu vực mặt trời lên thiên đỉnh 1 lần trong

Hoạt động của gió mậu dịch trong

Khái niệm của Phong hóa hóa học trong

Đặc điểm thị trường thế giới trong

Cơ cấu hàng xuất- nhập khẩu trong

Vai trò của thương mại trong

Khái niệm về thị trường, hàng hóa, trong

Nhân tố ảnh hưởng tới ngành GTVT? trong

Nêu đặc điểm ngành GTVT trong

Vai trò ngành giao thông vận tải trong

5 đặc điểm ngành dịch vụ trong

Vai trò của ngành dịch vụ trong

Giải thích “rừng cây như một lá phổi xanh của con người” trong

Nêu đặc điểm của lớp hai lá mầm trong

Cấu tạo của hoa trong

Đặc điểm của hoa đơn tính trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay