Giải và biện luận phương trình theo tham số

Lượt xem : 135 | Cập nhật : 2014-05-11 02:55:14
Giải và biện luận theo tham số phương trình:

Thể loại bài tập : Giải và biện luận | Phương trình |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

polime Giá trị lớn nhất phương Khoảng cách từ 1 điểm dấu hiệu cacbon thấu kính hội tụ biến dị lưỡng cư trồng trọt Điểm thuộc đồ thị biến cố cấu trúc NST nồng độ Diện tích thiết diện b Hai đường thẳng chéo nhau phả hệ sinh sản hữu tính dao động cưỡng bức diện tích cổ loa nucleotit quy luật phân li who nguyên sinh sản lượng lương thực phân tử mARN nguồn điện đường chéo oxi Tọa độ của điểm nghiệm trái dấu hạt phấn ancol Tọa độ của véc tơ Phương pháp toạ độ trong Tính chất tuần hoàn Vị trí tương đối trong mặt phẳng Đường thẳng tiếp xúc với

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay