Giải và biện luận phương trình theo tham số

Lượt xem : 81 | Cập nhật : 2014-05-11 09:55:14
Giải và biện luận theo tham số phương trình:

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Giải và biện luận | Phương trình |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

đẳng thức lượng giác mangan Hình chiếu vuông góc Tổng các số hạng vật dẫn Tứ diện Dãy số bị chặn di nhập gen trội hoàn toàn ô nhiễm nước tính tích Van 11 Khảo sát và vẽ đồ thị Giải hệ phương trình Giải tam giác năng lượng từ trường Tìm quỹ tích Phép dời hình Công thức trung tuyến Giới hạn của hàm số hình lập phương gen dị hợp tuần hoàn mã hóa Phương trình bậc 2 đồng phân cacbohyđrat điểm dòng điện Tính đạo hàm phản ứng trùng hợp tự sao chép hiệu điện thế lớp 7 nghiệm phân biệt tổng trở who tần số âm ẩn dụ vị trí địa lý

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay