Giải và biện luận phương trình theo tham số

Lượt xem : 69 | Cập nhật : 2014-05-11 09:55:14
Giải và biện luận theo tham số phương trình:

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Giải và biện luận | Phương trình |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

gen trội cường độ hiệu dụng Hai đường thẳng ma sát cơ cấu dân số hội chứng đao hợp tử mômen quán tính biên độ dao động Áp dụng mệnh đề nhôm hệ sinh thái tật viễn thị Dấu của nhị thức bậc hình lập phương hạt Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số Tính chất tuần hoàn dung kháng miền núi sự tiến hóa thận cá Phương trình chứa tham số phân tích đa thức thành nhân tử tap nghiem nhân giống cường độ cực đại CTCT quỹ đạo hóa Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu nấm mù màu cường độ phôi sóng đạo hàm của hàm số Hình giải tích trong không gian tính tích kinh tế châu á

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay