Giải và biện luận phương trình theo tham số

Lượt xem : 98 | Cập nhật : 2014-05-11 09:55:14
Giải và biện luận theo tham số phương trình:

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Giải và biện luận | Phương trình |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

cách li sinh thái tạo ưu thế lai phân tích vectơ lai hữu tính cách li tập tính Giải bài toán bằng cách đảo đoạn Đường thẳng song song mặt phẳng Tích phân hàm lôgarit rừng amadon Bất phương trình chứa ẩn khí clo Phương trình chính tắc của elip săn bắn cơ năng tinh hoa thụ phấn flo cường độ cực đại dung dịch NaOH biểu diễn nghiệm đột biến cấu trúc tap nghiem dioxit quần thể đường huyết cây phát sinh anken toán đại số 8 e Vi phân Tọa độ của điểm số hạng Công thức cộng đối với toán học dung kháng gen Mệnh đề tương đương quãng đường liên minh châu âu

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay