Tìm tập hợp các đỉnh hình bình hành

Lượt xem : 128 | Cập nhật : 2015-05-17 03:46:41

Hình bình hành ABCD có đường chéo BD cố định, còn đỉnh A chuyển động trên đường tròn (O, R)
a) Tìm tập hợp các đỉnh C
b) Tìm tập hợp các đỉnh E của hình bình hành ADBE

Đóng góp bởi : mauanhkim

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hình bình hành | đường chéo | đường tròn | hình học 12 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tính tích phân trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Thực hiện các phép toán trong

Tính diện tích hình phẳng giới hạn trong

Tìm giá trị nhỏ nhất lớn nhất- toán 12 trong

Giải bất phương trình trong

Tính góc giữa 2 đường thẳng trong

Tính thể tích của vật thể tròn xoay trong

Giải phương trình log trong

Tính đạo hàm của hàm số. trong

Giải hệ phương trình bậc ba trong

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp trong

Giải phương trình lượng giác 1 trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Lập phương trình chính tắc của elip trong

Tìm điểm đối xứng qua đường thẳng trong

Lập bảng phân bố tần số, tần suất trong

Bài tập với hình chóp hay trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay