Viết phương trình tham số

Lượt xem : 330 | Cập nhật : 2014-05-11 02:56:26
Viết phương trình tham số của các đường thẳng:a) b)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !
2014-05-26 09:27:54

Dap an nao?

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

điện thế xoay chiều electron gia tốc thấu kính hội tụ ung thư hạt nhân Phương trình tiếp tuyến số khối Phương trình chính tắc chất dư diện tích các tam giác parabol số lượng CTPT thể tích của hình chóp chu kì dao năng lượng từ trường tính đơn điệu niuton Xác suất của biến cố âm tần đơn vị đo độ dài Amilaza đơn chất bản đồ gen Phương trình bậc 4 rắn hợp tử cơ quan sinh dưỡng phân hóa học Bất đẳng thức tổ hợp bài tập Hình chiếu của điểm Số phức Phép tịnh tiến phép đối Thể tích khối lăng trụ chì Tính tích phân bằng... miền tây

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay