Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm

Lượt xem : 234 | Cập nhật : 2014-05-11 02:56:43
Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm phân biệt:
2014-05-30 04:57:27

mình ra k=1

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương trình nghiệm nguyên Điểm cố định Phương trình bậc nhất Phép quay Tính chất tuần hoàn toluen vẽ biểu đồ tỉ số tam giác đoạn mạch xoay chiều phương đông cổ đại cấu tạo trong mặt phẳng alen Hai đường thẳng vuông bảng tần số điện từ trường nhân tử số mol dung dịch hiệp định Cực trị hình học Hiệu suất hóa học 8 vật thể tròn xoay Bất phương trình lôgarit Phân bố xác suất của cộng hưởng trung tuyến Phương trình lôgarit lý 12 thân nhiệt kinh tế hình học 8 số trung hình thức sinh sản diện tích các tam giác độ hụt khối hiệu điện thế đường cong Số hạng tổng quát

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay