Tìm a để PT có nghiệm không âm

Lượt xem : 133 | Cập nhật : 2014-05-11 02:57:32
Tìm a để PT có nghiệm không âm

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

huyết áp giá trị sản xuất tọa độ các đỉnh tư bản chủ nghĩa nhóm đất chính hội chứng đao miền tây hệ cơ phương trình dao động sinh vật nhân thực truyền máu HSG phản ứng nhiệt hạch Toán 11 tinh alen hữu tính Hàm số lẻ bản đồ Phép chiếu song song Hai đường thẳng song phân li nhiễm sắc thể Trọng tâm của tứ diện máy biến áp tần số hoán vị Biểu thức tọa độ của các quang hợp hệ chứa tham số Tiếp tuyến giao phối đường huyết Các dạng phương trình... Quân sự Hàm số bậc nhất Đời sống chiết suất will thể đột biến tế bào sinh dưỡng thước đo

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay