Khó khăn chính của đồng bằng sông cửu Long

Lượt xem : 205 | Cập nhật : 2015-06-09 09:09:25

Dựa vào kiến thức đã học, hãy nêu những khó khăn chính về tự nhiên của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Để khắc phục những khó khăn trên, vùng cần phải làm gì ?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : giayxinh

Thành viên đã lưu bài này : giayxinh |

Thể loại bài tập : đồng bằng sông cửu long | địa lý 9 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

bắc sơn Hình giải tích trong không gian . Giải phương trình hệ chứa tham số GTLN Hàm số liên tục trên 1 đoạn hóa trị Nhị thức Niu tơn mômen quán tính độ pH ứng động máu khó đông điện thế xoay chiều Diễn thể thể tích hình hộp Hoán vị khai triển Biểu thức lượng giác hóa 12 nhóm máu hidrocacbon vũ trụ biến dị di truyền gen dị hợp độ tụ phân tích đa thức tương tác gen ánh sáng nhân tố tiến hóa chuỗi thức ăn tách các chất chu kì dao Định lý Vi ét và ứng dụng Hàm số liên tục tại 1 điểm kinh tế châu á canxi điện trường Thể tich hinh hộp chữ nhật hợp chất vật lý12

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Nguồn đầu tư nước ngoài vào đông nam Bộ trong

Môi trường nuôi cấy liên tục trong

Quá trình nguyên phân và giảm phân trong

So sánh quá trình hô hấp và quang hợp trong

Tam giác đồng dạng trong

toán hình trong

cách tách chất trong

Kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai trong

Chính sách mới của Ph.Ru-dơ-ven trong

Các nước tư bản phương tây xâm lược đông nam á trong

Kết quả hiến pháp 1787 ở Mĩ trong

Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp trong

Phong trào Cần Vương trong

Cuộc phản công của phái chủ trong

Người đứng đầu trong triều đình Huế trong

Tên thật của vua Hàm Nghi trong

Tổng đốc thành Hà Nội vào năm 1873 trong

Nguyên nhân thực dân pháp tiến quân ra bắc trong

Công dụng các loại nhiệt kế trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay