Đặc điểm chung của khí hậu nước ta

Lượt xem : 80 | Cập nhật : 2015-06-11 02:13:43

Trình bày đặc điểm chung của khí hậu nước ta? Tính đa dạng và thất thường được biểu hiện như thế nào?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : anhdep2

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Khí hậu việt nam | địa lý 8 | nhiệt đới gió mùa |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Đặc điểm lãnh thổ Việt Nam trong

Đặc điểm dân cư châu Á trong

Đặc điểm kiểu khí hậu gió mùa châu Á trong

Đặc điểm địa hình và khoáng sản của Châu Á trong

Số dân châu á trong

Tôn giáo của ấn độ trong

Kiểu khí hậu phổ biến của châu Á trong

Dầu mỏ và khí đốt của châu Á trong

Các hướng núi chủ yếu ở châu á trong

Sản xuất lương thực vùng ĐBSCL trong

Ảnh hưởng của tự nhiên tới công nghiệp nước ta trong

Nông nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long trong

Khó khăn chính của đồng bằng sông cửu Long trong

Nguồn đầu tư nước ngoài vào đông nam Bộ trong

Môi trường nuôi cấy liên tục trong

Quá trình nguyên phân và giảm phân trong

So sánh quá trình hô hấp và quang hợp trong

Tam giác đồng dạng trong

toán hình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay