Giải phương trình

Lượt xem : 91 | Cập nhật : 2012-12-19 12:46:40
Giải phương trình:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Phương trình bậc cao |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Ba đường Cônic tim thằn lằn sinh vật nhân thực khuếch tán Phương trình lượng giác đối xứng Phép quay sắt niuton khe sáng nước brom nông nghiệp Số hạng tổng quát của 1 Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn mặc tử phật giáo toán 12 hình phẳng Trục lớn của elip hoa kì trước công nguyên tiến hóa axit no đơn chức nghiệm trái dấu Hình học phẳng tính chất từ dác cao su sử 12 Bất đẳng thức lượng giác Hàm số bậc hai khí Vectơ trong không gian Phương trình chứa tham số phôi Tiệm cận xiên Bất phương trình bạch tạng mạch dao động Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn mang

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay