Đặc điểm địa hình đồi núi nước ta

Lượt xem : 121 | Cập nhật : 2015-07-03 08:38:01

Nêu đặc điểm địa hình đồi núi nước ta?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : xinhxinh1

Thành viên đã lưu bài này : xinhxinh1 |

Thể loại bài tập : địa hình đồi núi nước ta | địa lý 8 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Đặc điểm địa hình của khu vực Nam á trong

Đặc điểm chính về dân cư- xa hội Châu á trong

Thuận lợi khó khăn của dân cư châu á trong

Tỉnh là ngã ba biên giới việt nam lào campuchia trong

Tính Giáp biên giới và nước láng giềng trong

Mỏ than lớn và tốt nhất nước ta trong

Giai đoạn hình thành dầu khí của Việt Nam trong

Giai đoạn hình thành khối nền Việt Bắc trong

Chế độ nhật triều điển hình của Thế Giới trong

Đặc điểm của biển Đông trong

Lịch sử phát triển của tự nhiên nước ta trong

Đặc điểm chung của sông ngòi nước ta trong

Loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở nước ta trong

Đồng bằng lớn nhất Việt Nam trong

Dạng tồn tại của khoáng sản trong

Dãy núi cao nhất nước ta trong

Khoáng sản quan trọng nhất của biển đông trong

Vị trí địa lý của việt nam trong

Các nước thành viên ASEAN trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay