Cấu tạo của máy ảnh

Lượt xem : 172 | Cập nhật : 2015-07-03 03:57:25

a/ Nêu cấu tạo của máy ảnh
b/ Cơ sở nào để khẳng định vật kính của máy ảnh là một thấu kính hội tụ?

Đóng góp bởi : xinhxinh1

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : cấu tạo của máy ảnh | vật lý lớp 9 | thấu kính hội tụ |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Hệ bất phương trình bậc vàng Phép quay đột biến đa bội Dãy số giảm khí quyển van 7 Phương trình mặt phẳng rêu thước đo vitamin Mặt phẳng Hệ phương trình bậc nhất Vị trí tương đối giữa 2... đường thẳng clo Phương trình bậc 2 Mệnh đề tương đương sinh biểu thức lẻ của hàm số cấu trúc gen nito thể tích tứ diện Amilaza quần xã axit sản xuất cuộn thuần cảm Biểu thức lượng giác Dấu của nhị thức bậc nhất dãy chuyển hóa Tích phân hàm đa thức Đồ thị Khoảng cách giữa 2 điểm vỏ giải bất phương trình hữu cơ xã hội phong kiến phép lai thuận nghịch

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Đặc điểm về vị trí địa lý, lãnh thổ của Châu á trong

Giá trị của sông ngòi nước ta trong

Cơ cấu diện tích của 3 nhóm đất chính nước ta trong

Đặc điểm địa hình đồi núi nước ta trong

Đặc điểm địa hình của khu vực Nam á trong

Đặc điểm chính về dân cư- xa hội Châu á trong

Thuận lợi khó khăn của dân cư châu á trong

Tỉnh là ngã ba biên giới việt nam lào campuchia trong

Tính Giáp biên giới và nước láng giềng trong

Mỏ than lớn và tốt nhất nước ta trong

Giai đoạn hình thành dầu khí của Việt Nam trong

Giai đoạn hình thành khối nền Việt Bắc trong

Chế độ nhật triều điển hình của Thế Giới trong

Đặc điểm của biển Đông trong

Lịch sử phát triển của tự nhiên nước ta trong

Đặc điểm chung của sông ngòi nước ta trong

Loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở nước ta trong

Đồng bằng lớn nhất Việt Nam trong

Dạng tồn tại của khoáng sản trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay