Tính công suất hao phí

Lượt xem : 101 | Cập nhật : 2015-07-03 04:00:04

Người ta muốn tải một công suất điện 30kw từ nhà máy thủy điển đến một nơi cách nhà máy 100km. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 15kV. Biết cứ 1km dây dẫn có điện trở 0,8 . Tính công suất hao phí vì sự tỏa nhiệt trên đường dây.

Đóng góp bởi : xinhxinh1

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : công suất hao phí | vật lý lớp 9 | nhà máy thủy điện | dây dẫn | điện trở |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tác dụng của kính lúp trong

Cấu tạo của máy ảnh trong

Đặc điểm về vị trí địa lý, lãnh thổ của Châu á trong

Giá trị của sông ngòi nước ta trong

Cơ cấu diện tích của 3 nhóm đất chính nước ta trong

Đặc điểm địa hình đồi núi nước ta trong

Đặc điểm địa hình của khu vực Nam á trong

Đặc điểm chính về dân cư- xa hội Châu á trong

Thuận lợi khó khăn của dân cư châu á trong

Tỉnh là ngã ba biên giới việt nam lào campuchia trong

Tính Giáp biên giới và nước láng giềng trong

Mỏ than lớn và tốt nhất nước ta trong

Giai đoạn hình thành dầu khí của Việt Nam trong

Giai đoạn hình thành khối nền Việt Bắc trong

Chế độ nhật triều điển hình của Thế Giới trong

Đặc điểm của biển Đông trong

Lịch sử phát triển của tự nhiên nước ta trong

Đặc điểm chung của sông ngòi nước ta trong

Loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở nước ta trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay