Định luật bảo toàn chuyển hóa năng lượng.

Lượt xem : 80 | Cập nhật : 2015-07-03 04:11:29

Phát biểu Định luật bảo toàn chuyển hóa năng lượng.
Trong nhà máy nhiệt điện, đã có sự chuyển hóa từ dạng năng lượng nào sang dạng năng lượng nào ?

Đóng góp bởi : xinhxinh1

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : định luật bảo toàn chuyển hóa năng lượng | vật lý lớp 9 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Bài tập về thấu kính trong

Tính công suất hao phí trong

Tác dụng của kính lúp trong

Cấu tạo của máy ảnh trong

Đặc điểm về vị trí địa lý, lãnh thổ của Châu á trong

Giá trị của sông ngòi nước ta trong

Cơ cấu diện tích của 3 nhóm đất chính nước ta trong

Đặc điểm địa hình đồi núi nước ta trong

Đặc điểm địa hình của khu vực Nam á trong

Đặc điểm chính về dân cư- xa hội Châu á trong

Thuận lợi khó khăn của dân cư châu á trong

Tỉnh là ngã ba biên giới việt nam lào campuchia trong

Tính Giáp biên giới và nước láng giềng trong

Mỏ than lớn và tốt nhất nước ta trong

Giai đoạn hình thành dầu khí của Việt Nam trong

Giai đoạn hình thành khối nền Việt Bắc trong

Chế độ nhật triều điển hình của Thế Giới trong

Đặc điểm của biển Đông trong

Lịch sử phát triển của tự nhiên nước ta trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay