Khái niệm đơn thức đồng dạng

Lượt xem : 277 | Cập nhật : 2015-07-05 09:11:21

Thế nào là hai đơn thức đồng dạng? Cho ví dụ hai đơn thức của hai biến x, y có bậc 5 đồng dạng với nhau, có hệ số khác nhau.

Đóng góp bởi : coga

Thành viên đã lưu bài này : coga |

Thể loại bài tập : đơn thức đồng dạng | toán lớp 7 | hệ số |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Thưc hiện phép tính trong

Tính giá trị biểu thức- đại số 7 trong

Tính tổng và tích trong

Tính nhanh biểu thức trong

Thu gọn đơn thức trong

Tính giá trị tổng các đơn thức trong

Yếu tố gây cười trong "Ông guốc đanh mặc lễ phục" trong

Vai trò của biểu cảm trong câu trong

Ý nghĩa bài "đi bộ ngao du" trong

Định nghĩa về hội thoại trong

Giải thích nhan đề “ Thuế máu” trong

Phân tích bài thơ Ông Đồ trong

Giá trị tình cảm của bài thơ Dục Thúy Sơn trong

Khái niệm quang hợp trong

Thành phần chủ yếu của tế bào thực vật trong

Ý nghĩa của quá trình quang hợp trong

Vai trò của rễ đối với cây trong

Định luật bảo toàn chuyển hóa năng lượng. trong

Bài tập về thấu kính trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay