Khái niệm đơn thức đồng dạng

Lượt xem : 73 | Cập nhật : 2015-07-05 04:11:21

Thế nào là hai đơn thức đồng dạng? Cho ví dụ hai đơn thức của hai biến x, y có bậc 5 đồng dạng với nhau, có hệ số khác nhau.

Đóng góp bởi : coga

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : đơn thức đồng dạng | toán lớp 7 | hệ số |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

CuO Tích phân đặc biệt cromatit mạch dao động glyxerin sơn nguyên tắc bổ sung Hai đường thẳng vuông Điểm cố định tháp dân số tocno cuộn thuần cảm Phương trình chứa ẩn ở mẫu thước số hữu tỉ thể tích tứ diện Hình chóp 2 đường Bất đẳng thức tổ hợp Góc giữa 2 đường thẳng ô nhiễm nước lương thực Phương trình bậc nhất thẩm thấu Phương trình đường thẳng sinh vật nhân thực thuốc lá hệ hô hấp Phương trình quy về cá thể GTNN xương phiến lá khối lăng trụ chuỗi polipeptit chất dự trữ điện li tam nhiễm Giải và biện luận hệ hai Vị trí tương đối giữa

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Thưc hiện phép tính trong

Tính giá trị biểu thức- đại số 7 trong

Tính tổng và tích trong

Tính nhanh biểu thức trong

Thu gọn đơn thức trong

Tính giá trị tổng các đơn thức trong

Yếu tố gây cười trong "Ông guốc đanh mặc lễ phục" trong

Vai trò của biểu cảm trong câu trong

Ý nghĩa bài "đi bộ ngao du" trong

Định nghĩa về hội thoại trong

Giải thích nhan đề “ Thuế máu” trong

Phân tích bài thơ Ông Đồ trong

Giá trị tình cảm của bài thơ Dục Thúy Sơn trong

Khái niệm quang hợp trong

Thành phần chủ yếu của tế bào thực vật trong

Ý nghĩa của quá trình quang hợp trong

Vai trò của rễ đối với cây trong

Định luật bảo toàn chuyển hóa năng lượng. trong

Bài tập về thấu kính trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay