Tính chu vi của tam giác

Lượt xem : 136 | Cập nhật : 2015-07-05 04:18:08

Một vật chuyển động trên các cạnh của tam giác đều. Trên cạnh thứ nhất vật chuyển động với vận tốc 5m/s.Trên cạnh thứ hai,vật chuyển đ6ọng với vận tốc 4m/s.Trên cạnh thứ ba, vật chuyển động với vận tốc 3m/s.Biết rằng tổng thời gian vật chuyển động trên cạnh thứ nhật và cạnh thư hai nhiều hơn thời gian chuyển động trên cạnh thứ ba là 7 giây.Tính chu vi tam giác đó

Đóng góp bởi : coga

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán lớp 7 | chu vi tam giác | vận tốc |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm nghiệm của đa thức trong

Thu gọn đơn thức trong

Khái niệm đơn thức đồng dạng trong

Thưc hiện phép tính trong

Tính giá trị biểu thức- đại số 7 trong

Tính tổng và tích trong

Tính nhanh biểu thức trong

Thu gọn đơn thức trong

Tính giá trị tổng các đơn thức trong

Yếu tố gây cười trong "Ông guốc đanh mặc lễ phục" trong

Vai trò của biểu cảm trong câu trong

Ý nghĩa bài "đi bộ ngao du" trong

Định nghĩa về hội thoại trong

Giải thích nhan đề “ Thuế máu” trong

Phân tích bài thơ Ông Đồ trong

Giá trị tình cảm của bài thơ Dục Thúy Sơn trong

Khái niệm quang hợp trong

Thành phần chủ yếu của tế bào thực vật trong

Ý nghĩa của quá trình quang hợp trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay