Thể tích lăng trụ

Lượt xem : 344 | Cập nhật : 2015-07-13 03:58:08

Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác cân tại C cạnh đáy AB=2a, ABC=30 độ. Mặt phẳng (C'AB) Tạo thành(ABC) bằng 60 độ. Tính V khối lăng trụ ABC.A'B'C' và d(AB,CB')

Đóng góp bởi : Tian

Thành viên đã lưu bài này : Tian |

Thể loại bài tập : Toán 12 | hình học không gian | thể tích lăng trụ |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Vị trí tương đối giữa... bấm ngọn thể tứ bội Thể tích khối chóp quy luật phân li phép đối Đường thẳng trong không gian Tích phân hàm chứa căn thức Giải phương trình sinh javen chuyển dịch cơ cấu kinh tế Hình chóp tứ giác đều tia tử ngoại tính đơn điệu Phương trình mũ CTCT Giá trị của biểu thức thế kỉ XVIII Phương trình bậc nhất 1 ẩn khối chóp li độ cường độ âm Đường parabol thể tích dung dịch dao động tắt dần gió mùa ưu thế lai kì đầu phân li độc lập Vi phân hinh Đường thẳng vuông góc ấn độ Bất đẳng thức Cô si tuần hoàn hóa học vô cơ tọa độ nguyên thụ phấn nhờ gió hạt phóng xạ

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Con đường thoát hơi nước qua khí khổng trong

Ưu điểm của thụ tinh kép trong

Cấu tạo của mô liên kết trong

Truyền máu cho người có nhóm máu AB trong

Xương dài nhất cơ thể người trong

Cấu tạo của cung phản xạ trong

Quá trình hô hấp trong

Chất dinh dưỡng ở khoang miệng trong

Bộ phận của ống tiêu hóa trong

Cấu tạo của hệ tuần hoàn trong

Tính chu vi của tam giác trong

Tìm nghiệm của đa thức trong

Thu gọn đơn thức trong

Khái niệm đơn thức đồng dạng trong

Thưc hiện phép tính trong

Tính giá trị biểu thức- đại số 7 trong

Tính tổng và tích trong

Tính nhanh biểu thức trong

Thu gọn đơn thức trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay