Động năng của các phân tử cấu tạo nên vật

Lượt xem : 207 | Cập nhật : 2015-07-19 03:44:25

Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là:

A. nhiệt độ của vật. B. nhiệt năng của vật. C. nhiệt lượng của vật. D. thế năng của vật.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : ngaytuoidep2

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : động năng | vật lý 7 | phân tử | năng lượng | thế năng | nhiệt lượng |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Hiện tượng khuếch tán trong

Công dụng của nguồn điện trong

Quy ước chiều của dòng điện trong

Khái niệm về nguồn âm trong

Nói cây là một thể thống nhất trong

Đặc điểm và vai trò của dương xỉ trong

Đặc điểm của quả và hạt phát tán nhờ gió trong

Kiểu xếp lá trên thân và cành trong

Khái niệm về giâm cành trong

Sự thoát hơi nước của cây trong

Sản phẩm sau quang hợp trong

Chức năng của rễ trong

Hình dạng và kích thước của vi khuẩn trong

Cấu tạo của hạt trong

Khái niệm về thụ tinh trong

Cấu tạo và chức năng miền hút của rễ trong

Cấu tạo trong của thân non trong

Mướp đắng thuộc thân nào trong

Loại tế bào có khả năng phân chia trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay