Thể tích và bán kính mặt cầu ngoại tiếp

Lượt xem : 102 | Cập nhật : 2015-07-21 10:31:36

Chóp SABCD có đáy là hình chữ nhật AD=a căn 5, tam giác SAB nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, SA=a, SB=a/2, ASB=120 độ E là trung điểm AD.Tính VABCD, bán kính mặt cầu ngoại tiếp SBCE

Đóng góp bởi : Tian

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hình học 12 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Thế năng hấp dẫn trong

Vật có thế năng đàn hồi trong

Chuyển động hỗn độn của các nguyên tử trong

Động năng của các phân tử cấu tạo nên vật trong

Hiện tượng khuếch tán trong

Công dụng của nguồn điện trong

Quy ước chiều của dòng điện trong

Khái niệm về nguồn âm trong

Nói cây là một thể thống nhất trong

Đặc điểm và vai trò của dương xỉ trong

Đặc điểm của quả và hạt phát tán nhờ gió trong

Kiểu xếp lá trên thân và cành trong

Khái niệm về giâm cành trong

Sự thoát hơi nước của cây trong

Sản phẩm sau quang hợp trong

Chức năng của rễ trong

Hình dạng và kích thước của vi khuẩn trong

Cấu tạo của hạt trong

Khái niệm về thụ tinh trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay