Thể tích và bán kính mặt cầu ngoại tiếp

Lượt xem : 91 | Cập nhật : 2015-07-21 10:31:36

Chóp SABCD có đáy là hình chữ nhật AD=a căn 5, tam giác SAB nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, SA=a, SB=a/2, ASB=120 độ E là trung điểm AD.Tính VABCD, bán kính mặt cầu ngoại tiếp SBCE

Đóng góp bởi : Tian

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hình học 12 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Bất đẳng thức lượng giác Góc giữa 2 đường thẳng... hình dạng mã hóa biện luận số nghiệm bậc nhất một ẩn biên độ Tiếp tuyến tại 1 điểm lớp 8 Giao tuyến da Giải và biện luận số mol dung dịch lai khác dòng Khoảng cách giữa 2 đường... dòng điện trục nhỏ Các dạng phương trình... hiệu số thủy phân Pa Cân bằng phương trình sinh vật nhân thực công thoát Giá trị của biểu thức Góc và cung lượng giác thực dân pháp silic Tích phân lượng giác gen điện áp xoay chiều đồng hợp lặn hằng số phóng xạ năng lượng nơ ron đơn tính Tứ diện vuông vacin Phương trình bậc cao nồng độ

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Thế năng hấp dẫn trong

Vật có thế năng đàn hồi trong

Chuyển động hỗn độn của các nguyên tử trong

Động năng của các phân tử cấu tạo nên vật trong

Hiện tượng khuếch tán trong

Công dụng của nguồn điện trong

Quy ước chiều của dòng điện trong

Khái niệm về nguồn âm trong

Nói cây là một thể thống nhất trong

Đặc điểm và vai trò của dương xỉ trong

Đặc điểm của quả và hạt phát tán nhờ gió trong

Kiểu xếp lá trên thân và cành trong

Khái niệm về giâm cành trong

Sự thoát hơi nước của cây trong

Sản phẩm sau quang hợp trong

Chức năng của rễ trong

Hình dạng và kích thước của vi khuẩn trong

Cấu tạo của hạt trong

Khái niệm về thụ tinh trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay