Viết phương trình chính tắc elip

Lượt xem : 173 | Cập nhật : 2015-08-10 04:15:30

Viết phương trình chính tắc của elip có phương trình

Resized Image

Viết phương trình chính tắc elip biết tâm sai =sqrt{5}/3 , hình chữ nhật cơ sở có chu vi =20

Đóng góp bởi : nhanlong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Viết phương trình chính tắc elip | tâm sai | hình học 10 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Xác định độ dài tâm sai trong

Viết phương trình chính tắc của elip trong

Đơn giản biểu thức trong

Tìm toạ độ trọng tâm của tam giác trong

Khảo sát hàm số trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Tìm giao điểm của hai đường thẳng trong

Lập phương trình đường thẳng trong

Lập phương trình đường thẳng trong

Tính độ dài đường trung tuyến trong

Viết phương trình của đường cao trong

Việt phương trình tham số trong

Quy tắc cộng trong

Giải và biện luận phương trình trong

Lập bảng biến thiên của hàm số trong

Xét tính chẵn lẻ của hàm số trong

Tìm điểm đối xứng qua đường thẳng trong

Tìm tọa độ trực tâm tam giác trong

Phương trình các cạnh tam giác trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay