Nhiễm sắc thể tương đồng

Lượt xem : 188 | Cập nhật : 2015-08-29 03:24:38

Một cá thể động vật có sự rối loạn phân li của một cặp NST tương đồng trong giảm phân của tế bào sinh tinh (2n), cá thể này:
A. luôn sinh ra đời con mắc đột biến dị bội
B. không thể cho giao tử n + 1
C. chỉ tạo ra các giao tử không có sức sống
D. có thể sinh ra một tỉ lệ con bình thường

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : dovang

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Nhiễm sắc thể tương đồng | sinh học 12 | giảm phân | giao tử | tế bào sinh tinh | đột biến dị bội |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Loài đơn tính thụ tinh trong ống nghiệm trong

Nguyên tố vi lượng với thực vật trong

Ý nghĩa của quá trình thoát hơi nước ở lá trong

Tính chất của chuyển động tròn đều trong

Đặc điểm chuyển động tròn đều trong

Chuyển động rơi tự do trong

Chuyển động thẳn nhanh dần đều trong

Chuyển động thẳng đều trong

Vị trí của chất điểm theo thời gian trong

Tính chất chuyển động của vật trong

Bài tập hình học trong

So sánh hai số trong

Chứng mimh ba đường thẳng qua một điểm trong

Tìm nghiệm của đa thức trong

Giải phương trình bậc nhất trong

Giải các phương trình- đại số 8 trong

Tìm giá trị lớn nhất trong

Thực hiện phép chia trong

Tìm giá trị của x trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay