Nội dung chính của qui luật phân li

Lượt xem : 49 | Cập nhật : 2015-08-29 03:32:06

Nội dung chính của qui luật phân li là gì?
A. Các cặp alen không hoà trộn vào nhau trong giảm phân
B. Các thành viên của cặp alen phân li đồng đều về các giao tử
C. F2 phân li kiểu hình xáp xỉ 3 trội /1 lặn
D. F1 đồng tính còn F2 phân tính xấp xỉ 3 trội/1lặn

Đóng góp bởi : dovang

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : qui luật phân li | sinh học 12 | alen | giao tử | đồng tính | giảm phân |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

axit no đơn chức kiểm tra sinh học 10 đồng bằng sông hồng biển châu âu Tập xác định hướng của lực Hidro hướng động Phương trình tham số tốc độ truyền sóng Phương trình chính tắc của parabol kính lúp Phương trình bậc 2 đối Hệ phương trình đối xứng chất hóa học Nghịch biến lai khác dòng sử 10 riboxom Mặt phẳng Bất đẳng thức tích phân khí quyển cơ quan sinh dưỡng Thể tích Đời sống s miền núi bắc bộ xã hội phong kiến xung điện Hoán vị nghành thực vật sắt vitamin đỉa khí hậu nhiệt đới gió mùa không hoàn toàn brom CaO điện trường giao phấn

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Nhiễm sắc thể tương đồng trong

Loài đơn tính thụ tinh trong ống nghiệm trong

Nguyên tố vi lượng với thực vật trong

Ý nghĩa của quá trình thoát hơi nước ở lá trong

Tính chất của chuyển động tròn đều trong

Đặc điểm chuyển động tròn đều trong

Chuyển động rơi tự do trong

Chuyển động thẳn nhanh dần đều trong

Chuyển động thẳng đều trong

Vị trí của chất điểm theo thời gian trong

Tính chất chuyển động của vật trong

Bài tập hình học trong

So sánh hai số trong

Chứng mimh ba đường thẳng qua một điểm trong

Tìm nghiệm của đa thức trong

Giải phương trình bậc nhất trong

Giải các phương trình- đại số 8 trong

Tìm giá trị lớn nhất trong

Thực hiện phép chia trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay