Thực chất của qui luật phân li độc lập

Lượt xem : 42 | Cập nhật : 2015-08-29 03:33:02

Thực chất của qui luật phân li độc lập là nói về:
A. Sự phân li độc lập của các cặp tính trạng
B. Sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ (3:1)n
C. Sự tổ hợp của các alen trong quá trình thụ tinh
D. Sự phân li độc lập của các cặp alen trong quá trình giảm phân

Đóng góp bởi : dovang

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : qui luật phân li độc lập | sinh học 12 | cặp tính trạng | thụ tinh | giảm phân |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

nhỏ nhất tia phóng xạ điện tích thế giới thứ nhất Vị trí tương đối trong... Thể tich hinh hộp chữ nhật hóa học hưu cơ Hình chiếu vuông góc của... cacbon phương trình giao động trai toán đại số 8 ống tiêu hóa Hàm số lẻ Xác định vị trí thấu kính photpho đơn vị đo độ dài khu vực Châu Á khí hậu gió mùa Vị trí tương đối trong cacbohyđrat áp suất. Batixta bào quan Thống kê cộng sinh Công thức trung tuyến hợp chất hữu cơ Khoảng cách giữa 2 đường... Phép vị tự hệ số ma sát mangan vât lý 11 nguyên sinh nhóm máu a Hai đường thẳng gen liên kết lực hút Tích phân lượng giác

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Nội dung chính của qui luật phân li trong

Nhiễm sắc thể tương đồng trong

Loài đơn tính thụ tinh trong ống nghiệm trong

Nguyên tố vi lượng với thực vật trong

Ý nghĩa của quá trình thoát hơi nước ở lá trong

Tính chất của chuyển động tròn đều trong

Đặc điểm chuyển động tròn đều trong

Chuyển động rơi tự do trong

Chuyển động thẳn nhanh dần đều trong

Chuyển động thẳng đều trong

Vị trí của chất điểm theo thời gian trong

Tính chất chuyển động của vật trong

Bài tập hình học trong

So sánh hai số trong

Chứng mimh ba đường thẳng qua một điểm trong

Tìm nghiệm của đa thức trong

Giải phương trình bậc nhất trong

Giải các phương trình- đại số 8 trong

Tìm giá trị lớn nhất trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay