Hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn

Lượt xem : 189 | Cập nhật : 2015-08-29 08:47:11

Đặc điểm nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn?
A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.
B. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp, rất đa dạng và phong phú.
C. Luôn tạo ra các nhóm gen liên kết quý mới.
D. Làm hạn chế sự xuất hiện các biến dị tổ hợp.

Đóng góp bởi : dovang

Thành viên đã lưu bài này : dovang |

Thể loại bài tập : di truyền liên kết hoàn toàn | sinh học 12 | biến dị tổ hợp | gen liên kết |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Tích phân Phép tịnh tiến đồ thị GTLN Bất đẳng thức tam giác tạo ưu thế lai hy lạp rô ma Ứng dụng tích phân Phép biến hình Bất phương trình bậc nhất lưỡng cư vô tuyến điện trường sơn nam Diện tích thiết diện Hệ phương trình bậc nhất... cá thể số lượng Bất đẳng thức tổ hợp đồng tiền chung who công nghệ tế bào Ứng dụng định lí Lagrăng phiến lá tế bào quang điện lực đàn hồi siêu âm Rút gọn biểu thức Phép đối xứng tâm nhỏ nhất vĩ độ hình chữ nhật phenol cuộn thuần cảm tinh Tiếp tuyến tại 1 điểm Phương trình lượng giác cơ bản lipit mantozo đất mùn rut gon Chỉnh hợp

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Cơ sở tế bào trao đổi đoạn nhiễm sắc thể trong

Phương pháp xác định tần số hoán vị gen trong

Ý nghĩa thực tiễn của liên kết gen trong

Ý nghĩa thực tiễn của quy luật phân li độc lập trong

Ý nghĩa của qui luật phân li độc lập trong

Thực chất của qui luật phân li độc lập trong

Nội dung chính của qui luật phân li trong

Nhiễm sắc thể tương đồng trong

Loài đơn tính thụ tinh trong ống nghiệm trong

Nguyên tố vi lượng với thực vật trong

Ý nghĩa của quá trình thoát hơi nước ở lá trong

Tính chất của chuyển động tròn đều trong

Đặc điểm chuyển động tròn đều trong

Chuyển động rơi tự do trong

Chuyển động thẳn nhanh dần đều trong

Chuyển động thẳng đều trong

Vị trí của chất điểm theo thời gian trong

Tính chất chuyển động của vật trong

Bài tập hình học trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay