Lập công thức hóa học của hợp chất

Lượt xem : 158 | Cập nhật : 2015-08-30 08:57:35

Lập công thức hóa học của các hợp chất sau, Biết phân tử gồm:
a. Al ( II ) và O
b. Zn ( II ) và NO3 ( I )

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : anhsangtrang

Thành viên đã lưu bài này : anhsangtrang |

Thể loại bài tập : công thức hóa học | hóa học lớp 8 | hợp chất | phân tử |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

ô nhiễm nước cơ học hình lập phương Phương trình bậc nhất 1 ẩn Phương pháp phản chứng Tiệm cận xiên bệnh mù màu Hình bình hành khí CO Tia laser lẻ của hàm số sinh vật cổ bản đồ gen gen đa hiệu photon tế bào quang điện góc nhọn Định lý sin trong tam giác săn bắn đơn tính điện tích Giải tam giác HIV Phép vị tự vật thể tròn xoay phân cực bệnh ung thư thể tích hình hộp hácđi-vanbec parabol Định lý Viet chu kì dao động giác quan Giá trị lớn nhất Phương trình bậc hai Toán Đại Số Biểu thức tọa độ của các... chuỗi phóng xạ Phương trình quy về Đường thẳng vuông góc

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tính hóa trị của Fe trong các hợp chất trong

Phát biểu quy tắc hóa trị trong

Khái niệm mức phản ứng trong

Đặc điểm sự di truyền qua chất tế bào trong

Hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn trong

Cơ sở tế bào trao đổi đoạn nhiễm sắc thể trong

Phương pháp xác định tần số hoán vị gen trong

Ý nghĩa thực tiễn của liên kết gen trong

Ý nghĩa thực tiễn của quy luật phân li độc lập trong

Ý nghĩa của qui luật phân li độc lập trong

Thực chất của qui luật phân li độc lập trong

Nội dung chính của qui luật phân li trong

Nhiễm sắc thể tương đồng trong

Loài đơn tính thụ tinh trong ống nghiệm trong

Nguyên tố vi lượng với thực vật trong

Ý nghĩa của quá trình thoát hơi nước ở lá trong

Tính chất của chuyển động tròn đều trong

Đặc điểm chuyển động tròn đều trong

Chuyển động rơi tự do trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay