Lập công thức hóa học của hợp chất

Lượt xem : 207 | Cập nhật : 2015-08-30 03:57:35

Lập công thức hóa học của các hợp chất sau, Biết phân tử gồm:
a. Al ( II ) và O
b. Zn ( II ) và NO3 ( I )

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : anhsangtrang

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : công thức hóa học | hóa học lớp 8 | hợp chất | phân tử |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

điện áp xoay chiều nội tiếp đường tròn Giá trị lớn nhất tạo giống thí nghiệm i âng biện luận bất phương trình Châu Mĩ Tiếp tuyến của elip sóng dài Giải và biện luận phương... đoạn mạch nối tiếp chât điểm kháng chiến nguyên mông cơ cấu kinh tế Tính tích phân bằng địa hình biện luận Hình chóp tứ giác bào tử rắn Ba đường Cônic vòng tuần hoàn phản ứng trùng hợp công thức phân tử tính nhiệt lượng Hình chóp tam giác đều phản xạ nguyễn du trục lớn cách li tập tính số trung bình cộng Hình giải tích trong không gian hóa học 8 điện từ chuỗi phóng xạ ôn thi Phương trình bậc 3 ly 7 từ thông sông hồ

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tính hóa trị của Fe trong các hợp chất trong

Phát biểu quy tắc hóa trị trong

Khái niệm mức phản ứng trong

Đặc điểm sự di truyền qua chất tế bào trong

Hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn trong

Cơ sở tế bào trao đổi đoạn nhiễm sắc thể trong

Phương pháp xác định tần số hoán vị gen trong

Ý nghĩa thực tiễn của liên kết gen trong

Ý nghĩa thực tiễn của quy luật phân li độc lập trong

Ý nghĩa của qui luật phân li độc lập trong

Thực chất của qui luật phân li độc lập trong

Nội dung chính của qui luật phân li trong

Nhiễm sắc thể tương đồng trong

Loài đơn tính thụ tinh trong ống nghiệm trong

Nguyên tố vi lượng với thực vật trong

Ý nghĩa của quá trình thoát hơi nước ở lá trong

Tính chất của chuyển động tròn đều trong

Đặc điểm chuyển động tròn đều trong

Chuyển động rơi tự do trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay