Lập công thức hóa học của hợp chất

Lượt xem : 189 | Cập nhật : 2015-08-30 03:57:35

Lập công thức hóa học của các hợp chất sau, Biết phân tử gồm:
a. Al ( II ) và O
b. Zn ( II ) và NO3 ( I )

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : anhsangtrang

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : công thức hóa học | hóa học lớp 8 | hợp chất | phân tử |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

mã hóa Giới hạn của dãy số Áp dụng mệnh đề vào suy tài nguyên Điểm thuộc đồ thị hạt kín các loại thân cây chân khớp ô nhiễm nước tham số sứa sản lượng cua biển sắt Hàm số chẵn Ý nghĩa cơ học của đạo hàm Ứng dụng định lí Lagrăng... giá trị sản xuất khoảng cách Quỹ tích đại số đạo hàm của hàm số sinh vật nhân sơ số trung bình phân cực trục lớn thế kỉ XVIII tự thụ phấn năng lượng điện trường kiết lị di truyền Rút gọn biểu thức sự sống Tâm đối xứng mù màu phân giác của góc gió Tích phân đặc biệt .. kết tủa đồng

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tính hóa trị của Fe trong các hợp chất trong

Phát biểu quy tắc hóa trị trong

Khái niệm mức phản ứng trong

Đặc điểm sự di truyền qua chất tế bào trong

Hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn trong

Cơ sở tế bào trao đổi đoạn nhiễm sắc thể trong

Phương pháp xác định tần số hoán vị gen trong

Ý nghĩa thực tiễn của liên kết gen trong

Ý nghĩa thực tiễn của quy luật phân li độc lập trong

Ý nghĩa của qui luật phân li độc lập trong

Thực chất của qui luật phân li độc lập trong

Nội dung chính của qui luật phân li trong

Nhiễm sắc thể tương đồng trong

Loài đơn tính thụ tinh trong ống nghiệm trong

Nguyên tố vi lượng với thực vật trong

Ý nghĩa của quá trình thoát hơi nước ở lá trong

Tính chất của chuyển động tròn đều trong

Đặc điểm chuyển động tròn đều trong

Chuyển động rơi tự do trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay