Bài tập hình học 9 cực hay

Lượt xem : 131 | Cập nhật : 2015-09-01 08:54:30

Tam giác ABC có AB = 15cm , AC =20cm, BC =25cm . Đường phân giác của góc BAC cắt cạnh BC tại E . Tính độ dài các đoạn thẳng EB và EC.
Cõu 3 (5 điểm): Cho tam giỏc ABC vuụng tại A, cú đường cao AH.
Cho biết, AB = 15 cm, AH = 12 cm.
a/ Chứng minh DeltaAHB ~ DeltaCHA.
b/ Tớnh độ dài cỏc đoạn thẳng BH, HC, AC?
c/ Trờn cạnh AC lấy điểm E, sao cho CE = 5 cm, trờn cạch BC lấy điểm F sao cho CF = 4 cm. Chứng minh DeltaCEF vuụng.
d/ Chứng minh: CE.CA = CF.CB

Đóng góp bởi : loidichung

Thành viên đã lưu bài này : loidichung |

Thể loại bài tập : đường phân giác | hình học 9 | tam giác vuông | | đường cao |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

đặc điểm động vật biên giới lực loren Lập công thức Diện tích thiết diện lực từ Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số Thể tích khối chóp nam châm điện bản đồ gen giá trị sản xuất Hai mặt phẳng vuông góc với nhau cách mạng con lắc lò xo Ostrogen Hình chóp liên kết gen chu kì bán rã hệ sinh thái magie hệ số ma sát hình phẳng thể tam bội Đa thức tiêu điểm độ phóng xạ proton Góc giữa hai mặt phẳng Thể tích khối lăng trụ ứng động phương đông cổ đại không khí fructozơ máy quang phổ tế bào cơ hạt proton giun đỏ giao phối ngẫu nhiên bảng biến thiên Xét tính liên tục

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm tam giác đồng dạng trong

Giải toán bằng cách lập hệ phương trình trong

Bài tập toán 9 hay trong

Giải các hệ phương trình trong

Lập công thức hóa học của hợp chất trong

Tính hóa trị của Fe trong các hợp chất trong

Phát biểu quy tắc hóa trị trong

Khái niệm mức phản ứng trong

Đặc điểm sự di truyền qua chất tế bào trong

Hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn trong

Cơ sở tế bào trao đổi đoạn nhiễm sắc thể trong

Phương pháp xác định tần số hoán vị gen trong

Ý nghĩa thực tiễn của liên kết gen trong

Ý nghĩa thực tiễn của quy luật phân li độc lập trong

Ý nghĩa của qui luật phân li độc lập trong

Thực chất của qui luật phân li độc lập trong

Nội dung chính của qui luật phân li trong

Nhiễm sắc thể tương đồng trong

Loài đơn tính thụ tinh trong ống nghiệm trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay