Bài tập hình học 9 cực hay

Lượt xem : 36 | Cập nhật : 2015-09-01 03:54:30

Tam giác ABC có AB = 15cm , AC =20cm, BC =25cm . Đường phân giác của góc BAC cắt cạnh BC tại E . Tính độ dài các đoạn thẳng EB và EC.
Cõu 3 (5 điểm): Cho tam giỏc ABC vuụng tại A, cú đường cao AH.
Cho biết, AB = 15 cm, AH = 12 cm.
a/ Chứng minh DeltaAHB ~ DeltaCHA.
b/ Tớnh độ dài cỏc đoạn thẳng BH, HC, AC?
c/ Trờn cạnh AC lấy điểm E, sao cho CE = 5 cm, trờn cạch BC lấy điểm F sao cho CF = 4 cm. Chứng minh DeltaCEF vuụng.
d/ Chứng minh: CE.CA = CF.CB

Đóng góp bởi : loidichung

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : đường phân giác | hình học 9 | tam giác vuông | | đường cao |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

điện từ trường Vị trí tương đối trong mặt phẳng chu vi Hình học phẳng đồng vị vỏ não Bu nhi a cốp xki Giải và biện luận bất việt nam núi Hình chóp tam giác đều cấu trúc gen Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu Xét tính liên tục thế kỉ XVIII biện luận bất phương trình Tứ diện đều chuyển gen lá mầm công thức phân tử sóng Xác suất của biến cố bài tập toán 12 khối lượng riêng đoạn mạch nối tiếp biến áp độ dài địa lý 12 tương tác gen anđehit Cực trị hình học vật lý thước sử 9 thủy phân điện dung trung du Hai mặt phẳng vuông góc tạo ảnh đột biến chuyển đoạn

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm tam giác đồng dạng trong

Giải toán bằng cách lập hệ phương trình trong

Bài tập toán 9 hay trong

Giải các hệ phương trình trong

Lập công thức hóa học của hợp chất trong

Tính hóa trị của Fe trong các hợp chất trong

Phát biểu quy tắc hóa trị trong

Khái niệm mức phản ứng trong

Đặc điểm sự di truyền qua chất tế bào trong

Hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn trong

Cơ sở tế bào trao đổi đoạn nhiễm sắc thể trong

Phương pháp xác định tần số hoán vị gen trong

Ý nghĩa thực tiễn của liên kết gen trong

Ý nghĩa thực tiễn của quy luật phân li độc lập trong

Ý nghĩa của qui luật phân li độc lập trong

Thực chất của qui luật phân li độc lập trong

Nội dung chính của qui luật phân li trong

Nhiễm sắc thể tương đồng trong

Loài đơn tính thụ tinh trong ống nghiệm trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay