Lập phương trình bậc hai

Lượt xem : 239 | Cập nhật : 2015-09-06 09:48:59

Cho Resized Image

Lập một ph¬ơng trình bậc hai có các hệ số bằng số và có các nghiệm là
Resized Image

Đóng góp bởi : nangcuoimua

Thành viên đã lưu bài này : nangcuoimua |

Thể loại bài tập : Lập phương trình bậc hai | toán 9 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Trục căn thức ở mẫu trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Rút gọn biểu thức- đại số 9 trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức- đại số 9 trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn trong

Giải hệ phương trình trong

Tính giá trị của tham số trong

Tính diện tích tam giác trong

Cấu tạo trong của phiến lá trong

Các loại thân trong

Các loại rễ biến dạng trong

Quan hệ giữa hô hấp và quang hợp trong

Khái niệm sinh sản sinh dưỡng tự nhiên trong

Đặc điểm chung của ngành giun tròn trong

Tiêu hóa thức ăn của thủy tức trong

Di chuyển của trùng giày- sinh học 6 trong

Đặc điểm phân biệt thực vật và động vật trong

Mục đích bấm ngọn các cây lấy hoa, quả trong

Khái niệm quang hợp trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay