Phân tích đa thức thành nhân tử

Lượt xem : 57 | Cập nhật : 2015-09-17 03:56:14

Phân tích đa thức thành nhân tử
a) x2 +6x +5
b) (x2-x +1) (x2 –x+2) -12

Đóng góp bởi : viva

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : đa thức | toán 7 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

vật lý trong

tính tỉ lệ giao tử trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Tìm tập hợp điểm trong

Lập phương trình bậc hai trong

Trục căn thức ở mẫu trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Rút gọn biểu thức- đại số 9 trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức- đại số 9 trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn trong

Giải hệ phương trình trong

Tính giá trị của tham số trong

Tính diện tích tam giác trong

Cấu tạo trong của phiến lá trong

Các loại thân trong

Các loại rễ biến dạng trong

Quan hệ giữa hô hấp và quang hợp trong

Khái niệm sinh sản sinh dưỡng tự nhiên trong

Đặc điểm chung của ngành giun tròn trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay