Tính đoạn trở của đoạn mạch

Lượt xem : 94 | Cập nhật : 2015-09-19 03:44:04

Cho mạch điện như hình vẽ trong đó R1=3 ;R2 =6 ;R3 =10.Đăt vào hai đầu đoạn mạch AB một hiệu điện thế không đổi UAB=24V ?
a)Tính đoạn trở của đoạn mạch AB.
b)Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R3 trong thời gian 5 phút.
c)Thay R2 bằng bóng đèn 6V-3W,độ sáng của đèn thế nào?

Đóng góp bởi : anhhoanghon

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : vật lý lớp 9 | điện trở | nhiệt lượng tỏa ra |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Giải và biện luận phương Tìm các yếu tố trong tam giác HSG phân tích đa thức thành nhân tử ARN bán kính Vai trò của N tia tử ngoại thận cá Mệnh đề kéo theo Hình chiếu của điểm đường thẳng phả hệ tỉ khối phương đông cổ đại Hai mặt phẳng song song mantozo số hữu tỉ đột biến cấu trúc hypebol quá trình nhân đôi liên minh châu âu đa lượng Xác định vị trí chọn lọc cạnh tranh tách các chất tron đột biến giao tử Khảo sát Ứng dụng khảo sát hàm số kim loại toán 12 văn hóa châu á tính chất từ Thiết diện Chứng minh đẳng thức bào tử Bất đẳng thức lượng giác phân ly độc lập

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Bài tập về thấu kính trong

Tính công suất tiêu thụ điện năng trong

Tính vận tốc trung bình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Giải phương trình- toán 7 trong

Giải bài toán bằng cách lập phương trình trong

Giải bất phương trình trong

Giải các phương trình trong

Tìm số dư của biểu thức trong

Rút gọn phân thức trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

vật lý trong

tính tỉ lệ giao tử trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Tìm tập hợp điểm trong

Lập phương trình bậc hai trong

Trục căn thức ở mẫu trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Rút gọn biểu thức- đại số 9 trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay