Cách sử dụng thấu kính

Lượt xem : 203 | Cập nhật : 2015-09-19 03:48:44

Theo hình vẽ bên, ∆ là trục
chính của một thấu kính.
AB là vật sáng. A’B’ là ảnh của AB
qua thấu kính.Resized Image
a. A’B’ là ảnh thật hay ảnh ảo?
b. Thấu kính sử dụng là thấu kính gì?
Vì sao?
c. Bằng phép vẽ, hãy xác định quang tâm O và các tiêu điểm
F, F’ của thấu kính (không cần giải thích cách vẽ)
d. Cho biết OA = 10cm; tiêu cự của kính f = 6cm; AB = 4cm. Tính OA’ và A’B’

Đóng góp bởi : anhhoanghon

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : thấu kính | vật lý lớp 9 | ảnh thật | ảnh ảo | tiêu cự | tiêu điểm |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Bài tập tính lực kéo của vật trong

Tính đoạn trở của đoạn mạch trong

Bài tập về thấu kính trong

Tính công suất tiêu thụ điện năng trong

Tính vận tốc trung bình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Giải phương trình- toán 7 trong

Giải bài toán bằng cách lập phương trình trong

Giải bất phương trình trong

Giải các phương trình trong

Tìm số dư của biểu thức trong

Rút gọn phân thức trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

vật lý trong

tính tỉ lệ giao tử trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Tìm tập hợp điểm trong

Lập phương trình bậc hai trong

Trục căn thức ở mẫu trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay