Sơ đồ phản ứng hóa học

Lượt xem : 155 | Cập nhật : 2015-09-19 09:03:42

Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học của các sơ đồ phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) :

Resized Image

Đóng góp bởi : anhhoanghon

Thành viên đã lưu bài này : anhhoanghon |

Thể loại bài tập : Sơ đồ phản ứng hóa học | hóa học 9 | điều kiện phản ứng |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Viết công thức cấu tạo trong

Tính thể tích không khí (đkc) trong

Hoàn thành các phương trình hóa học trong

Viết phương trình phản ứng trong

Bài tập vật lý 9- thấu kính trong

Tính tổng điện năng tiêu thụ trong

Tính hiệu điện thế hai đầu dây trong

Cách sử dụng thấu kính trong

Bài tập tính lực kéo của vật trong

Tính đoạn trở của đoạn mạch trong

Bài tập về thấu kính trong

Tính công suất tiêu thụ điện năng trong

Tính vận tốc trung bình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Giải phương trình- toán 7 trong

Giải bài toán bằng cách lập phương trình trong

Giải bất phương trình trong

Giải các phương trình trong

Tìm số dư của biểu thức trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay