Xác định thiết diện của hình hộp

Lượt xem : 375 | Cập nhật : 2015-10-01 08:31:28

Bài 1
Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ . Gọi H là trung điểm của A’B’.
a) Chứng minh CB’ // (AHC’)
b) Tìm giao tuyến của (AB’C’) và (ABC)
Bài 2. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi O’ là tâm hình bình hành A’B’C’D’, K là trung điểm CD, E là trung điểm BO’.
a) Chứng minh E nằm trên mp(ACB’)
b) Xác định thiết diện của hình hộp khi cắt bởi mp(P) qua điểm K và song song với mp(EAC).

Đóng góp bởi : yenkho

Thành viên đã lưu bài này : yenkho |

Thể loại bài tập : hình lăng trụ | giao tuyến | hình học 11 | thiết diện hình hộp | tâm hình bình hành | lăng trụ |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Viết phương trình đường tròn trong

Viết phương trình mặt phẳng 2 trong

Bài tập về hai mặt phẳng song song trong

Viết phương trình mặt phẳng trong

T́ìm quỹ tích điểm trong

Tìm phương trình đường thẳng trong

ngữ văn 6 trong

Bài tập vật lý 7 trong

Tính chỉ số ampe kế trong mạch điện trong

Tìm giá trị của góc tới- vật lý 7 trong

Bài tập lý thuyết vật lý 7 trong

Tính độ lớn của góc tới trong

Đặc điểm chung của vật phát ra âm trong

Giải thích hiện tượng nhật thực trong

Bài tập hai lực đồng quy trong

Bài tập về hệ thức Niuton trong

Tính công sai và công bội trong

Tìm giá trị lớn nhất trong

Tập xác định của hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay