Viết phương trình chính tắc của elip- hình học 11

Lượt xem : 122 | Cập nhật : 2015-10-01 03:38:56

- Viết phương trình chính tắc của elip có phương trình

Resized Image
- Viết phương trình chính tắc elip biết tâm sai =sqrt{5}/3 , hình chữ nhật cơ sở có chu vi =20

Đóng góp bởi : yenkho

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : phương trình chính tắc | elip | hình học 11 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

phóng xạ hạt nhân thằn lằn claiphento địa trung hải Khoảng cách giữa 2 đường... vật lí iải hệ phương trình Đạo hàm cấp hai cạnh tranh phương trình dao động su 8 dung dịch brom kí sinh khí hậu nhiệt đới gió mùa biển châu âu nhân chuẩn Chứng minh đẳng thức liên bang nga dao động điều hòa chăn nuôi điều kiện xác định phân tích đa thức thành nhân tử quá trình phiên mã Hình chóp tứ giác đều xúc tác giá trị nhỏ nhất quần thể ngẫu phối nhân tạo Hình vuông Đường thẳng song song mặt phẳng Hệ bất phương trình bậc Hàm số mũ học sinh giỏi Biểu thức lượng giác Ba hiệu số Kiểm tra Tổ hợp Hình chóp chí tuyến

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Xác định tiêu điểm tâm sai của elip trong

Viết phương trình elip trong

Viết phương trình chính tắc của elip trong

Xác định thiết diện của hình hộp trong

Viết phương trình đường tròn trong

Viết phương trình mặt phẳng 2 trong

Bài tập về hai mặt phẳng song song trong

Viết phương trình mặt phẳng trong

T́ìm quỹ tích điểm trong

Tìm phương trình đường thẳng trong

ngữ văn 6 trong

Bài tập vật lý 7 trong

Tính chỉ số ampe kế trong mạch điện trong

Tìm giá trị của góc tới- vật lý 7 trong

Bài tập lý thuyết vật lý 7 trong

Tính độ lớn của góc tới trong

Đặc điểm chung của vật phát ra âm trong

Giải thích hiện tượng nhật thực trong

Bài tập hai lực đồng quy trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay